Artikler

Til våre samarbeidspartnere

Verden er i en krevende situasjon, og det er også norske og internasjonale virksomheter. Inventum-kjeden har innført rutiner for å hindre smittespredning mellom kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Alle fysiske arrangementer avlyses, reisepolicy er fundamentert hos hvert enkelt Inventum-medlem,  det tilrettelegges for hjemmekontor for de medarbeidere det muliggjør. Vi gjennomfører fortrinnsvis møter digitalt og unngår å håndhilse samt ha nærkontakt ved fysiske møter. Hvert medlem har utarbeidet rutiner for levering, montering/installasjon og service av ulike produkter opp mot smitterisiko.

Vi eskalerer vårt arbeid med ny webshop for digital handel som vil redusere fysiske salgsmøter. Formålet med tiltakene er å bidra i den nødvendige samfunnsdugnaden mot smittespredning, hindre overføring av smitte til kunder og til ansatte og partnere. Det er avholdt allmøter hos alle våre medlemmer der våre retningslinjer er informert og sikret forstått. Våre medlemmer har informert sine kunder basert på regel GDPR samt informert lokalt på sosiale medier i kjedens regi (Web, FB). Inventum-kjeden ser alvorlig på situasjonen, vil følge norske helsemyndigheters henstillinger og ta det samfunnsansvar som kreves av oss.