INFO:


Ergonomi er rett og slett kunnskap om hvordan folk bruker omgivelsene sine
Created by Ahlin