INFO:


Et godt møterom skal gi trygghet for at teknikken fungerer hver gang og at man kan bruke energien på møtet og møtedeltagerne
Created by Ahlin