INFO:


Ergospace NeedLite dagslys

Needlite er et sett med to godt designet skrivebordslamper som fordeler et behagelig, hvitt lys på brukeren og arbeidsplassen.

PRODUKTINFORMASJON:

Needlite er et sett med to godt designet skrivebordslamper som fordeler et behagelig, hvitt lys på brukeren og arbeidsplassen. Needlite har en stor andel blått lys – Dette er den viktigste delen av dagslyset, fordi mennesket responderer med våkenhet og oppmerksomhet. De to lyskildene gir brukeren et jevnt, symmetrisk og næringsrikt lys.

  • Mer energi (5-25% økt produktivitet ved eksponering av dagslys sammenlignet med ingen dagslys, i arbeidstiden)
  • Færre sykefraværsdager
  • Bedre humør
  • Bedre søvn

For mer informasjon se: Needlite på ergospace.no

KONTAKT OSS:

Created by Ahlin