INFO:


Next Level Design SNOWSOUND

Utfordringer med lyd er et økende problem på arbeidsplassen (25% opplever støy som et problem).

PRODUKTINFORMASJON:

Utfordringer med lyd er et økende problem på arbeidsplassen (25% opplever støy som et problem). Dette skyldes blant annet endrede planløsninger, nye måter og organisere kontoret på (aktivitetsbasert) og bruken av harde materialer i gulv og vegger (glass og betong). En viktig faktor er også manglende fokus på akustikk i planleggingsfasen, særlig ved rehabilitering.

I dag finnes det en rekke produkter på markedet med ulike egenskaper og bruksområder. Utfordringen er som oftest å vite hvor mye materiale som skal til for å møte kravene til etterklangstid. Mange løsninger blir i dag basert på tilfeldige valg, der hensynet til dekor prioriteres fremfor reell effekt.

Foruten å tilby markedets ledende produkter innen absorpsjon, kan vi bistå med måling og beregninger for å sikre et riktig resultat. I tillegg kan de fleste av situasjonene prøves ut på stedet ved hjelp av et testpanel før endelig avgjørelse foretas.

Snowsound teknologien som er funnet opp og patentert av Caimi, skiller seg ut fra andre absorbenter i markedet på en rekke punkter, blant annet:

  • Selektiv absorpsjon som sikrer bedre taleforståelse gjennom en balansert reduksjon av etterklang (samme etterklangstid i det aktuelle frekvensområde for tale (400 til 2500 Hz +/-)
  • Markedets bredeste utvalg av standard panel, til tak, vegger, bord og frittstående (gulv).
  • Miljøsertifisering ( Greenguard og Greenguard gold)
  • Brannklassifisert (B-s2-d0)
  • Aller produktene er klassifisert i klasse A (testet i etterklangskammer)
  • Panelene er sammen støpt (Tekstil og fiber), noe som hindrer at støv kan trenge inn og samles inne i panelet. Da hele panelet er i ett materiale (polyester), kan også hele produktet resirkuleres uten separering. Vi kjøper tilbake panel for euro 1, og sikrer forsvarlig retur til resirkulering.
  • CE sertifisert for sikkerhet

 

For mer informasjon se: Next Level Design Snowsound på nextlevel-design.no

KONTAKT OSS:

Created by Ahlin