INFO:


Scan Sørlie Ida Konferansebord

Ida konferansebord er flaggskipet av styreroms- og møteromsbordene. Bordet hviler på Ida søyler. Standard mål helt opp til 6 meters lengde.

PRODUKTINFORMASJON:

Ida konferansebord er flaggskipet av styreroms- og møteromsbordene. Bordet hviler på Ida søyler.  Standard mål helt opp til 6 meters lengde.

For mer informasjon se: Scan Sørlie Ida Konferansebord på scansorlie.no

KONTAKT OSS:

Created by Ahlin