Hjem  >  Hjem  >  Printer, kopi og scanner  >  Side 3

Kategori

Printer, kopi og scanner

11349631 0369083694

Canon PG-510/CL-511 blekkpatron 2 stykker Original Standard utskriftsproduksjon Sort, Cyan, Fiolblå, Gult

Les mer
19585602 5011480470

Canon PG-545/CL-546 blekkpatron 2 stykker Original Standard utskriftsproduksjon Sort, Cyan, Fiolblå, Gult

Les mer
33622522 6606243322

Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622524 2674453183

Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27XL DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622526 0427938168

Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27XL DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622406 6114292595

Epson Apple Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622408 9552897164

Epson Apple Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622410 4212667356

Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink

Les mer
33622456 5068249673

Epson Daisy Multipack 4-colours 18 Claria Home Ink

Les mer
33622458 7899482005

Epson Daisy Singlepack Black 18XL Claria Home Ink

Les mer
33622460 5975872705

Epson Daisy Singlepack Cyan 18XL Claria Home Ink

Les mer
33622463 1896502704

Epson Daisy Singlepack Magenta 18XL Claria Home Ink

Les mer
33622464 3099690366

Epson Daisy Singlepack Yellow 18XL Claria Home Ink

Les mer
33622468 5055324033

Epson Elephant Singlepack Black 24 Claria Photo HD Ink

Les mer
33622480 3097656116

Epson Elephant Singlepack Black 24XL Claria Photo HD Ink

Les mer
33622470 1146686723

Epson Elephant Singlepack Cyan 24 Claria Photo HD Ink

Les mer
33622482 1566886793

Epson Elephant Singlepack Cyan 24XL Claria Photo HD Ink

Les mer
33622488 3756051904

Epson Elephant Singlepack Light Cyan 24XL Claria Photo HD Ink

Les mer
33622490 9276069115

Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24XL Claria Photo HD Ink

Les mer
33622472 6200197523

Epson Elephant Singlepack Magenta 24 Claria Photo HD Ink

Les mer

Printer

En god printer skal være som en trofast sliter, som alltid står beredt til å printe når den blir tilkalt. Men, hva er egentlig en printer? For brukeren av en printer handler det kort og godt om å printe et dokument, en rapport, et bilde eller annet til fysisk format. 

For den avanserte bruker handler en printer om noe mye mer. En moderne printer kan løse flere ulike printoppgaver, i flere farger, former, formater og papirtyper. Det mest vanlige for norske brukere er A4 formatet.

A-formatet printer

Fra store norske leksikon kan vi lese:

A-format er standardiserte størrelser for papir med utgangspunkt i grunnformatet A0 = 841 x 1189 mm hvor flateinnholdet i A0 er 1 m2. Hvert nytt format oppstår ved at et format deles i to: A1 er halvparten av A0, A2 er halvparten av A1 og så videre. Forholdet mellom bredde og høyde bevares når formatet deles, det vil si at A5 er likedannet med A4, men flaten er halvparten så stor.

A-formatene brukes til forretningstrykksaker og offentlige dokumenter og rapporter og er tilpasset konvolutter i en B- og C-serie. Se standardformater.

A-formatet har utgangspunkt i et kvadrat hvor siden i kvadratet er kortsiden, mens diagonalen i kvadratet blir langsiden av formatet.

Format Størrelse i mm
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37

Andre standardformater for printer

Standardformater, standardiserte papirformater basert på A- og B-formatene, supplert med fem tilleggsformater (C–G). De mest brukte er A-, B- og C-formatene. A-format, særlig A4 og til dels A5, er mye brukt til offentlige dokumenter, rapporter, forretningstrykksaker o.l., mens de litt større B- og C-formatene hovedsakelig brukes til konvolutter.

Felles for alle formatene er at forholdet mellom bredde og høyde er 1 : √2, dvs. ca. 1 : 1,414, noe som medfører at hvis formatet deles på midten, har de to nye delene nøyaktig samme forholdet mellom bredde og høyde som utgangsformatet.

A0 har et flateinnhold på 1 m2, og de øvrige formatenes flateinnhold står i et matematisk definert forhold til dette. Se A-format.

Standardformatene har følgende utgangsformater (0-formatene):

 • A0 841 mm x 1189 mm
 • B0 1000 mm x 1414 mm
 • C0 917 mm x 1297 mm
 • D0 1090 mm x 1542 mm
 • E0 878 mm x 1242 mm
 • F0 1044 mm x 1477 mm
 • G0 958 mm x 1354 mm

Som du kan se finnes det flere formater en printer kan printe på. Når man har forstått sammenhengen mellom disse kan en printer løse en mengde oppgaver for informasjonshåndtering og formidling. 

Printerens historie

Den moderne printer har gått gjennom en voldsom utvikling og i dag dominerer laserskriver og blekkskrivere det meste av skrivebords printer markedet. Men det finnes andre og eldre printer-typer som vi ikke er så kjent med nå for tiden. Linje-printer var de første printerne som fikk gjennomslag på 70-tallet. Matrise-printer (nåleskriver) har nåler som markerer prikker på papiret. Typehjulsprinter (skjønnskriver) har et typehjul som roterer om sin egen akse og ble på 80-tallet brukt når det var behov for høy kvalitet på printen. Plotter ble brukt mye på 70-80 tallet og prinsippet var at papiret lå på et flatt underlag og beveget seg i lengderetningen og printer-hodet beveget seg i bredderetning.

I tillegg til dette finnes et uttall printere og skrivere til spesialformål. Her følger en litt mer oppdatert internasjonal liste over de mest vanlige typene printer.

Noen typiske printertyper 

 • Laser Printer
 • Solid Ink Printer
 • LED Printer
 • Business Inkjet Printer
 • Home Inkjet Printer
 • Multifunction Printer
 • Dot Matrix Printer
 • 3D-Printer

En laser printer benytter en elektrostatisk og digital skriveprosess. Den produserer høykvalitets tekst og moderat kvalitet på fotografi. Den printer ved å gjentatte ganger sende en laserstråle frem- og tilbake over en negativt ladet sylinder kalt en trommel. Slik skaper den et printet resultat ved hjelp av varierende ladinger gjennom forskjellige deler av et dokument.

En solid ink printer bruker solid voks som smeltes ned til en væske før den blir brukt. I stedet for å skyte blekket direkte på papiret som en inkjet printer gjør, skyter en solid ink printer blekket på en trommel i stedet.

En LED printer likner på en laser printer. Den benytter en lysdiode (LED) som lyskilde på skriverhodet fremfor en laser. LED-rekken skaper pulser av lys over hele dokumentet, og produserer bildet på printer trommelen i det den roterer forbi.

Business og home inkjet printere gjenskaper digitale bilder ved å skyte små dråper av blekk på papir og plastoverflater. Dette er den mest vanlige typen printer, og kommer i både rimelige og i større profesjonelle utgaver.

En multifunction printer (MFP), eller en multifunksjonsskriver, er en maskin som samler funksjonaliteten til en printer, kopimaskin, scanner og evt. faks til èn maskin. Disse er et vanlig valg for budsjettorienterte selskaper, som ønsker å dekke alle behov i èn og samme maskin.

En dot matrix printer (DMP) er en type printer som bruker nåler som treffer et blekkbånd for å printe. Denne typen printer er generelt ansett som utdatert, ettersom de ikke kan lage høykvalitetsutskrifter, og er generelt ganske kostbare. Men til noen typer bruk kan denne typen printer være god, for eksempel til å skrive ut flere kopier på èn og samme tid.

En 3D-printer bruker en produksjonsteknikk der tredimensjonale objekter bygges opp lag for lag ved hjelp av et skriverhode. Utskriften av hvert lag kan minne en del om todimensjonal blekkutskrift, men bygges det altså objekter ved hjelp av andre materialer enn blekk.

Hvilken type printer er rimeligst i drift?

Dette er det dessverre litt vanskelig å gi et fullgodt svar på. Men dersom man ikke har behov for fotokvalitet på de fleste printede dokumenter, ser vi at laserprintere med toner gjerne varer en god del lenger enn en tradisjonell printer med blekkpatroner. Det finnes også printere som er kjent for å ha rimeligere blekk og blekkløsninger enn andre, så her kan det lønne seg å gjøre litt research på forhånd.

Inventum er en ledende, frittstående leverandør av multifunksjonsløsninger til alle deler av det norske markedet. Med multifunksjon mener vi at din løsning skal dekke alle de varierte behovene og ønsker du måtte ha, som scanning, faks, utskrift og tilkobling til ditt nettverk.

Vi tilbyr enkle skrivere for det mest beskjedne behov, opp til større og mer komplekse multifunksjonsløsninger. Trenger du en enkel, tradisjonell kopimaskin som bare skriver sort/hvitt, så har vi det også.