Hjem  >  Hjem  >  Laserprinter

Kategori

Laserprinter

Printer

En god printer skal være som en trofast sliter, som alltid står beredt til å printe når den blir tilkalt. Men, hva er egentlig en printer? For brukeren av en printer handler det kort og godt om å printe et dokument, en rapport, et bilde eller annet til fysisk format. 

For den avanserte bruker handler en printer om noe mye mer. En moderne printer kan løse flere ulike printoppgaver, i flere farger, former, formater og papirtyper. Det mest vanlige for norske brukere er A4 formatet.

A-formatet printer

Fra store norske leksikon kan vi lese:

A-format er standardiserte størrelser for papir med utgangspunkt i grunnformatet A0 = 841 x 1189 mm hvor flateinnholdet i A0 er 1 m2. Hvert nytt format oppstår ved at et format deles i to: A1 er halvparten av A0, A2 er halvparten av A1 og så videre. Forholdet mellom bredde og høyde bevares når formatet deles, det vil si at A5 er likedannet med A4, men flaten er halvparten så stor.

A-formatene brukes til forretningstrykksaker og offentlige dokumenter og rapporter og er tilpasset konvolutter i en B- og C-serie. Se standardformater.

A-formatet har utgangspunkt i et kvadrat hvor siden i kvadratet er kortsiden, mens diagonalen i kvadratet blir langsiden av formatet.

Format Størrelse i mm
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37

Andre standardformater for printer

Standardformater, standardiserte papirformater basert på A- og B-formatene, supplert med fem tilleggsformater (C–G). De mest brukte er A-, B- og C-formatene. A-format, særlig A4 og til dels A5, er mye brukt til offentlige dokumenter, rapporter, forretningstrykksaker o.l., mens de litt større B- og C-formatene hovedsakelig brukes til konvolutter.

Felles for alle formatene er at forholdet mellom bredde og høyde er 1 : √2, dvs. ca. 1 : 1,414, noe som medfører at hvis formatet deles på midten, har de to nye delene nøyaktig samme forholdet mellom bredde og høyde som utgangsformatet.

A0 har et flateinnhold på 1 m2, og de øvrige formatenes flateinnhold står i et matematisk definert forhold til dette. Se A-format.

Standardformatene har følgende utgangsformater (0-formatene):

  • A0 841 mm x 1189 mm
  • B0 1000 mm x 1414 mm
  • C0 917 mm x 1297 mm
  • D0 1090 mm x 1542 mm
  • E0 878 mm x 1242 mm
  • F0 1044 mm x 1477 mm
  • G0 958 mm x 1354 mm

Som du kan se finnes det flere formater en printer kan printe på. Når man har forstått sammenhengen mellom disse kan en printer løse en mengde oppgaver for informasjonshåndtering og formidling. 

Printerens historie

Printeren har gått gjennom en voldsom utvikling og i dag dominerer laserskriver og blekkskrivere det meste av skrivebords printer markedet. Men det finnes andre og eldre printer-typer som vi ikke er så kjent med nå for tiden. Linje-printer var de første printerne som fikk gjennomslag på 70-tallet. Matrise-printer (nåleskriver) har nåler som markerer prikker på papiret. Typehjulsprinter (skjønnskriver) har et typehjul som roterer om sin egen akse og ble på 80-tallet brukt når det var behov for høy kvalitet på printen. Plotter ble brukt mye på 70-80 tallet og prinsippet var at papiret lå på et flatt underlag og beveget seg i lengderetningen og printer-hodet beveget seg i bredderetning.

I tillegg til dette finnes et uttall printere og skrivere til spesialformål.