INFO:


I snitt sitter en norsk kontorarbeider hele 13,5 timer hver da
Created by Ahlin